Önce kaç senedir üzerine çalıştıklarını anlatır fotoğrafçılar genellikle projelerinden bahsederken. Sonra konusunu söylerler. Ne zaman biteceğini ise “son birkaç kare kaldı” diye tarif ederler. Hiçbir zaman bitmeyeceğini kabullendiklerinde ise toplarlar tüm fotoğraflarını, ortaya karışık bir retrospektif sergisi yaparlar.

Uzun soluklu bir projenin altından kalkabilmenin sırrı projeyi mümkün olduğu kadar kısa tutmakta yatıyor!

Bunun açıklaması, hepimizin bilgi, deneyim ve zevk anlayışının zaman içinde değişiklik göstermesinde yatıyor. “Lodos” adını verdiğim projemin ilk fotoğrafları, Atlas için çalıştığım “Ege’li Olmak” konusundan çıkmıştı. Anadolu’nun kıyılarında yaşanan kültürleri folklorik geleneklerinden ayırmak, gerçekte hüküm süren günlük hayat üzerinden görmek istiyordum. Fotoğrafların amacımı karşıladığını düşünüyordum.

Sonraki konularımı, bir yandan da Lodos’a devam edebilmek için Karadeniz kıyılarından seçmiştim. Ancak çalıştıkça ve istediğim fotoğrafı çekebildikçe seçkim, genişlemek yerine daralıyordu! İçerik olarak sağladığım tutarlılığı anlatım dilinde yakalayamıyordum. Ege fotoğrafları görsel olarak birbirlerine yakındı, arka arkaya dizdikçe yumuşak ve uyumlu bir geçiş sağlıyordum. Ama “folklorik” öğelerden kaçınacağım derken içeriğe ve genel kent ve coğrafya fotoğraflarına boş vermiştim. Yeni fotoğraflarım ise birbirlerinden teknik ve görsel olarak daha bağımsız, her türlü tekrardan kaçınan ama kendi arasında belirli bir tutarlılık izliyordu. Ama Ege, Karadeniz ile bir araya gelmiyordu! Ege’de çok daha uzun süreye yaydığım seyahatlerimden çıkan fotoğraflarda, Karadeniz’de yaptığım hızlı çalışmaya kıyasla farklı bir görsel dil kullandığımı fark ettim.

Sorunun çözümünü bulmaya yaklaştığımı düşünüyorum. Ege fotoğraflarımda ciddi bir kıyıma gittim ve görsel temsil kabiliyeti kuvvetli olanları öne çıkarttım. Seçkinin daralması bundandı. Karadeniz’de çektiğim fotoğraflarla da bağ kurabilmek için birazcık daha çalışmam gerekiyor. Son bir kaç kare kaldı!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *